Openingstijden: Maandag gesloten, Dinsdag en Woensdag 9.00 tot 18.00 uur, Donderdag 9.00 tot 18.00 uur en 19.00 tot 21.00 uur, Vrijdag 9.00 tot 18.00 uur,
Zaterdag 9.00 tot 17.00 uur.

Hoofdpijn en leesklachten

Hoofdpijn is een klacht die veel mensen hebben en waar vele oorzaken voor kunnen zijn. Sommige hoofdpijnklachten kunnen veroorzaakt worden door oogheelkundige afwijkingen.
De hoofdpijn die een oogheelkundige oorzaak heeft ontstaat vaak in de loop van de dag, na lang lezen of werken met een beeldscherm.
Meestal zit de pijn boven de ogen of bij de slapen.
Er zijn een aantal oogheelkundige afwijkingen die hoofdpijn kunnen veroorzaken.

Dit zijn onder andere:

– Een niet (goed) gecorrigeerde brilafwijking: de ogen gaan zich inspannen om het beeld scherp te stellen,
– Een zwakke samenwerking tussen de ogen: het kost veel inspanning om de ogen bij elkaar te houden / recht te houden. 

De orthoptist kan door middel van orthoptisch onderzoek bepalen of de hoofdpijn oogheelkundig te verklaren is en vervolgens bekijken of een behandeling gewenst is. Deze behandeling kan bestaan uit het voorschrijven van een bril, het geven van oogspieroefeningen of het adviseren van een scheelziensoperatie om de oogstand te corrigeren. 

Leesklachten
Leesklachten kunnen verschillende oorzaken hebben en kunnen op verschillende leeftijden voorkomen. De leesklachten van een vijftigjarige zijn niet te vergelijken met die van een tienjarige. 

Over het algemeen kan gesteld worden dat de meeste leesklachten bij mensen van 40 jaar en ouder te wijten zijn aan een afname van het accommodatievermogen van het oog. Dit wil zeggen dat het oog zijn vermogen verliest om op alle afstanden scherp te zien door de ooglens boller of minder bol te maken (accommoderen). 

Bij kinderen liggen de zaken iets complexer. Hier bestaat de mogelijkheid dat het kind door een ander probleem dan de ogen moeite heeft met lezen. Het gaat hierbij dan niet zo zeer om het vermogen om scherp te zien, maar het vermogen om te leren lezen. Zodra een kind moeite heeft met lezen moet een oogheelkundige oorzaak worden uitgesloten. Dit onderzoek wordt door de orthoptist gedaan. 

Oorzaken voor leesklachten 

Leesklachten kunnen verschillende oogheelkundige oorzaken hebben:– Een ongecorrigeerde brilafwijking
– Een verminderde samenwerking tussen de ogen
 Welke klachten komen er voor bij mensen met leesproblemen: 

–  Wazig zien: dit kan het gevolg zijn van een brekingsafwijking van het oog. Het wazige zien kan dan verholpen worden door het dragen van een bril of contactlenzen
–  Hoofdpijn: dit kan veroorzaakt worden door een brekingsafwijking van het oog, maar ook door een verminderde samenwerking tussen de ogen
–  Dubbelzien: dit kan vele oorzaken hebben, maar bij leesklachten is meestal de oorzaak een verminderde samenwerking tussen de ogen.
 

Behandeling van leesklachten 

 De orthoptist kan door middel van orthoptisch onderzoek bepalen of de leesklachten oogheelkundig te verklaren zijn en indien nodig een behandeling instellen.
Deze behandeling kan bestaan uit:

– Het voorschrijven van een bril.
– Bij een verminderde samenwerking tussen de ogen kan de orthoptist oefeningen geven.
– In sommige gevallen kan er een prismabril voorgeschreven worden of een scheelziensoperatie worden geadviseerd.

                                                                                                                                                       bron: www.orthoptie.nl

Klanten vertellen