van-els-optiek-dyslexie-1

Dyslexie

Dyslexie is een zeer ruim begrip en wordt vaak gebruikt om allerlei soorten leesproblemen aan te geven. Bij mensen met dyslexie werken bepaalde verbindingen tussen de linker en rechter hersenhelft niet optimaal. De daaruit ontstane klachten hebben vaak betrekking op:
  1. Coördinatie
  2. Geheugen
  3. Tijd
  4. Taal

1. Coördinatie

De coördinatie is matig. Men haalt vaak rechts en links door elkaar en ook het vangen van een klein balletje is vaak moeilijk. er wordt dan ook vaak gezegd dat iemand onhandig is. Als gevolg van de verstoorde samenwerking van beide hersenhelften, is de motoriek niet optimaal. Dit geldt niet alleen voor armen en benen, maar ook voor de ogen.

2. Geheugen

Het korte termijn geheugen is beperkt. Men kan dan ook niet al te veel opdrachten te gelijk aan. Ten onrechte wordt gezegd dat iemand vergeetachtig is. Het lange termijn geheugen daarentegen is juist zeer goed. Vaak heeft men erg veel moeite om zich te concentreren.

3. Tijd

Over het algemeen hebben mensen met dyslexie weinig gevoel voor tijd. Alles wat in het verleden  gebeurd is, is ‘gister’ of ‘de vorige keer’ of ‘onlangs’. Het duurt ook lang voordat kinderen kunnen klok-kijken en de dagen van de week kennen. Bij het vertellen van een verhaal zit er kop noch staart aan en springen ze van de hak op de tak.

4. Taal

Het taalgevoel is zeer beperkt. Met name buitenlandse talen geven een probleem, omdat het wordt geschreven zoals het gehoord wordt. Het spreken geeft vaak weinig problemen. Bij het lezen zie je ook vaak dat er synoniemen gelezen worden, d.w.z. wel het goede begrip, maar niet het juiste woord.

Voorbeeld: moeder gaat naar de markt wordt: mama gaat naar de markt

Ook worden vaak de B-D en G-H verwisseld.

Onderzoek en behandeling

Dyslexie is geen oogprobleem, maar oogproblemen hebben wel invloed op dyslexie. Bij het sensomotorisch oogonderzoek wordt gekeken hoe het rechteroog samenwerkt met het linkeroog. Een niet optimale samenwerking heeft voor mensen met dyslexie veel grotere gevolgen dan voor mensen zonder dyslexie. De waardes die gevonden worden, worden in zijn totaal in een bril gecorrigeerd.

Na 2 maanden zal er een controle worden uitgevoerd.

Maak een afspraak

fixatie-disparatie-2

Top